Notícies
El preu de l’habitatge tornarà al nivell del 2007 l’any 2025

Que el mercat de l’habitatge comença a recuperar-se és un fet. Però també ho és que està molt lluny dels màxims històrics de l’any 2007, just abans de l’esclat de la bombolla immobiliària, tant en preus com en producció.

 

De fet, els preus dels habitatges no tornaran al nivell de l’any 2007 fins el 2025, segons un estudi de l’escola de negocis Iese sobre la demanda i els preus de l’habitatge nou a Espanya. L’estudi no obstant, adverteix que aquesta recuperació dels preus fins als màxims l’any 2025 serà només nominal. Descomptant la inflació, és a dir, a preus constants, els preus tardaran més de 20 anys en tornar als nivells de l’any 2007, segons el professor de direcció financera de l’Iese i autor de l’estudi, José Luis Suárez.

 

L’estudi també indica que Catalunya serà la tercera comunitat de l’Estat amb més necessitat d’habitatge nou fins l’any 2020. I el quantifica: 14.000 pisos nous cada any fins aquella data, una xifra que està per sota de la previsió dels constructors i promotors per aquest any.

 

La demanda, indica l’estudi, s’accelerarà després del 2020 fins als 20.000 habitatges anuals fins l’any 2025, indica l’estudi, que per calcular la demanda d’habitatge ha seguit un mètode heurístic que es basa en conèixer les fonts de la demanda: la variació del nombre de llars,  l’obsolescència del parc d’habitatges i la demanda de reposició. A aquestes dades s’hi contraposa l’estoc existent a cada comunitat i si hi ha més demanda potencial que estoc és conclou quina és la necessitat de nou habitatge

 

Les comunitats d’Andalusia i Madrid superaran en demanda a Catalunya, segons les projeccions d’aquest estudi. Andalusia necessitarà fins al 2020 un total de 14.410 habitatges nous anuals, i 39.296 entre el 2021 i el 2025; i en el cas de Madrid seran 25.246 entre el 2016 i el 2020, i 26.399 entre el 2021 i el 2025.

 

140.000 habitatges a Espanya

Per al conjunt de l’Estat, l’estudi conclou que la necessitat d’habitatge nou serà de 100.000 unitats anuals fins al 2020, per pujar fins a les 140.000 anuals en el període del 2021 al 2025.

Unes necessitats que se situen molt per sota dels períodes previs a l’esclat de la bombolla. Segons l’estudi, en el període de 1991 al 1997 la producció es va fixar en 250.000 habitatges anuals, per pujar als 580.00 en el període del 1998 fins al 2007. Després, amb la crisi, la mitjana entre el 2008 i el 2014 va baixar fins als 75.000 habitatges nous anuals.

Respecte als preus de mitjana a l’Estat, es calcula que arribaran als 2.046 euros el metre quadrat l’any 2025 i 2.212 euros el metre quadrat el 2027, quan igualaria a preu real -no nominal- el nivell del 2007. A preus corrents, el preu el 2007 era de mitjana de 2.062 euros el metre quadrat, que va baixar fins als 1.400 euros l’any 2014.