Notícies
MODIFICACIÓ DEL LLIBRE V DEL CODI CIVIL

La Llei refà el capítol corresponent al règim jurídic de la Propietat Horitzontal reguladora de les comunitats de propietaris a Catalunya, per agilitzar-ne la gestió:

- suprimeix l'obligació de fer primera i segona convocatòria de la junta de propietaris.

- dóna més visibilitat a la vicepresidència i regula aquest càrrec.

- descarta la possibilitat de retribució per als càrrecs de la comunitat.

- modifica les majories exigibles en la presa d'acords.

- fomenta la mediació en cas de conflictes sorgits en l'àmbit de la propietat horitzontal.

- substitueix el terme "edifici" per "immoble".

- les urbanitzacions passen a denominar-se "propietats horitzontals per parcel·les"