Notícies
AGENTS IMMOBILIARIS AICAT: La garantia d´un servei professional

El Registre d'agents immobiliaris de Catalunya és de caràcter obligatori i té com a objectiu afavorir la transparència i garantir la protecció de les persones usuàries en matèria d'habitatge.

Garanteix a la ciutadania que l'agent immobiliari està capacitat per donar un servei eficient i de qualitat, ja que certifica que té la formació acadèmica adequada, l’experiència en l'àmbit en què es desenvolupa i solvència econòmica.

El Registre d’agents de la propietat immobiliari té la base jurídica en  la  Llei 18/2007 del derecho a la vivienda i en  el  Decret 12/2010, pel qual es regulen els requisits per exercir l'activitat d'agent immobiliari i es crea el Registre d'agents immobiliaris de Catalunya.

PARÉS ASSESSORS S.L.
Registre d'agents immobiliaris
de Catalunya            aicat 3.638